WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

 

                 authorS's copyright

      

 

 

TUYỂN TẬP

THƠ - VĂN - LUẬN

CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI

 

 

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com

 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi.htm

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi/trangcnncthoi.htm

 

ĐỊA CHỈ MỚI:

Hộp thư -- thể lệ sưu hợp tuyển & web. Giao lưu

đã chuyển sang link mới, từ ngày 01-02 HB7 (2007):

http://www.tranxuanan-sht-nnct-giaoluu.blogspot.com

Trang theo link cũ đã trở thành mục Đề xuất ý kiến:

http://www.tranxuanan-tuyentvlnncthoi.blogspot.com

 

 

 

Trần Xuân An

sưu tầm, tập hợp & tuyển chọn

 

 

 

Trang ngỏ

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

 

 

 

I. Thơ

1

Hàn Vũ Hùng  – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

 2, 3, 4

Nguyễn Bạch Dương, Trần Dzạ Lữ, Hà Nguyên Dũng – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

 5

Lê Đức Dục – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

 6

Thu Nguyệt – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

 

(còn tiếp) 

 

 

 

II. Văn

1, 2

Phùng Gia Lộc, Hàn Vũ Hùng – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

3

Thu Nguyệt – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

4

Hàn Nguyệt – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

5

Bích Ngân – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

6

Nguyễn Quí Đức -- tr. 5

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

7

Tô Hoài –  tr. 6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

8

Trần Trọng Kim -- tr. 7

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

9

Lý Quí Chung -- tr. 8

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp

 

(còn tiếp) 

 

 

 

III. Luận

1

Nguyễn Hữu Thọ – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

Nguyễn Văn Hoá – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

 

 

(còn tiếp)

 

19 12 HB6

23 12 HB6

27 02 HB7

TXA

 

 

 

 

 

 

19-12 HB6 (2006)

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ CÙNG THỜI TỰ GIỮ BẢN QUYỀN

 

TRANG CHỦ WEB. TRẦN XUÂN AN

 

TRANG CHỦ WEB. Tác phẩm TRẦN XUÂN AN

 

_____________________

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Docs.Google.com / HOST / search,

1asphost.com / HOST

Yahoo, MSN. search

Domainhelp.com, Ask.com search

                                                                                       

 

google  /  host


 

lên đầu trang (top page)